Klik her for udvidet dagsorden
#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. september 2020#2 - Borgerrådgiverens årsberetning 19/20 (ØK)#3 - Ændring af vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd (ØK)#4 - Retningslinjer for borgeres lydoptagelse af møder i Ringsted Kommune (ØK)#5 - Ligestillingsredegørelse 2020 (ØK)#6 - Bevilling af midler til projekt Implementering af indsatsmodel for nedbringelse af sygefravær i Ringsted Kommune (ØK)#7 - Revision af regnskabet for 2019 (ØK)#8 - Anlægsoversigt 2020 (ALLE)#9 - Medlemmer til Billedkunstrådet (KFU)#10 - Udviklingsplan for udearealer Ringsted Sport Center (KFU)#11 - Kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge (BUU, SAMU)#12 - Henvendelse fra Den Frie Børnehave vedr. om- og udbygning (BUU)#13 - Plan for evaluering af politiske mål for folkeskolen 2018-2020 og vedtagelse af mål for 2021-2022 (BUU)#14 - Internationaliseringspuljen (BUU)#15 - Ændringsaftale og regnskabsafslutning af klimatilpasningsprojekt Kværkeby Bæk (KMU)#16 - Offentlig høring af debatoplæg fra Banedanmark om kapacitetsudvidelse ved Ringsted (KMU, PBU)#17 - Inddragelse i Pilotnaturpark Ringsted (KMU)#18 - Endelig vedtagelse af affaldsregulativer (KMU)#19 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af Kiss and Ride Byskovskolen afd. Benløse (PBU, BUU)#20 - Anlægsbevilling til opførelse af Ny Benløsegårdens SFO (PBU, BUU)#21 - Anlægsbevilling til udvikling af Business Park Ringsted etape 2 (PBU)#22 - Køb af rasteplads (PBU)#23 - Anlægsregnskab for etablering af asfalteret p-plads på Solstrålen (PBU, BUU)#24 - Anlægsregnskab Ortved Plejecenter tagudskiftning (PBU)#25 - Anlægsregnskab for salg af areal på Eilekiersvej (PBU)#26 - Anlægsregnskab Genopretning 2017 (PBU)#27 - Anlægsregnskab for Acacievej 17A, kondemnering (PBU)#28 - Anlægsregnskab Genopretning Bygninger 2018 (PBU)#29 - Anlægsregnskab for salg af ejendommen Skolegade 9C (PBU)#30 - Anlægsregnskab for salg af ejendommen Jordemodervej 22 (PBU)#31 - Årsberetning 2019 fra Styrelsen for Patientsikkerhed (SAMU, ÆGU)#32 - Kvalitetstandard for STU (SAMU, BUU)#33 - Placering af skæve boliger (SAMU, PBU)#34 - Social Investeringsfond - Projekt Unge i Front (SAMU)#35 - Sommerpakken - midler til aktiviteter og dagsture for beboere på botilbud (SAMU)#36 - Sommerpakken - midler til dagsture for svækkede ældre (ÆGU)