11-06-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. juni 2018.#2 - Borgerdrevet forslag: Job på særlige vilkår #givosenchance#3 - Henrik Kjær ønsker på vegne af Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en sag behandlet om videreudvikling af handicapområdet#4 - Beslutning vedr. lån til betaling af vej- og kloakudgifter og lign#5 - Udpegning af yderligere kommunalt ansat medlem til Lokalrådet#6 - Budget 2019 - prioritering af forslag til budgettet#7 - Budgetrapport 1. kvartal 2018#8 - Status på ejendomsstrategi og cases#9 - Delegationsplaner for Børne- og Undervisningsudvalget#10 - Delegationsplan for Kultur- og Trivselsudvalget#11 - Delegationsplan Klima- og Miljøudvalget#12 - Delegationsplaner for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget#13 - Delegationsplan Plan- og Boligudvalget#14 - Lærernes arbejdstid skoleåret 18/19#15 - Pladsbehov i Solstrålen#16 - Ledelsestildeling på dagtilbudsområdet#17 - Ledelsestildeling i SFO#18 - Kunst og kultur i det offentlige rum#19 - Nye vedtægter for Frivilligrådet 2018#20 - Aftale med Kærehave skov#21 - Ekspropriation på Nordrupvej i forbindelse med cykelstiprojekt#22 - Løsning i kryds Haslevvej / Nordrupvej#23 - Trafikhandlingsplan 2017#24 - Optagelse af privat fællesvej Herman Bangs Vej som offentlig vej#25 - Miljøforskrift for udendørs arrangementer#26 - Etablering af boldbane ved Midtsjællands Gymnasium#27- Anlægsbevilling og rådighedsbeløb ved salg af del af Arsenalet#28 - Beslutning om ændring af tidsplan for gennemførsel af udbud af rengøring#29 - Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre#30 - Ansættelse af borgerrådgiver (Lukket punkt)#31 - Kvalitet af rådgivningsydelse for trafikplan syd, anlægspakke 1 (Lukket punkt)#32 - Stillingtagen til salg af Bastionen 8 (Lukket punkt)#33 - Stillingtagen til salg af Bastionen 12 (Lukket punkt)#34 - Overtaksationskommissionens afgørelse af erstatningsstørrelse for overtagelse af areal for boligudvikling i Høm (Lukket punkt)#35 - Videre forløb for udvikling af boligområde i Kasernebyen (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 11. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 130
De sidste 24 timer: 4
De sidste 7 dage: 50
Den seneste måned: 130
Det seneste år: 130
There is no video in the channel yet. There is no video yet.