10-12-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#16 - Orientering om Ringsted Kommunes indsatser i forlængelse af Ringsted Forsynings akti- viteter (KMU)#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 10. december 2018#2 - Per Nørhave ønsker en sag behandlet vedr. mulighed for de politiske partier, at indsætte en suppleant til byrådsmøder og til udvalgsmøder#3 - Lars Tegl Rasmussen ønsker en sag behandlet vedr. parkering på Torvet#4 - Ændring af forretningsordenen, bindende kommunale folkeafstemninger#5 - Retningslinjer og takster for LED-skærme (genoptaget) (ØK)#6 - Valg til Europa-parlamentet 26. maj 2019 (ØK)#7 - Udpegning af brevstemmemodtagere til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 (ØK)#8 - Valg til Beboerklagenævnet 2019-2022 (ØK)#9 - Ansvarsforsikring af administrativ sagsbehandling mv. (ØK)#10 - Evaluering af ordningen med borgerdrevne forslag (ØK)#11 - Orientering om evaluering af budgetprocessen for Budget 2019 (ØK)#12 - Budgetrapport 3 pr. 30/9-2018 (ALLE)#13 - Evaluering af retningslinjer for Ringsteds Ungepulje (Genoptaget) (BUU)#14 - Obligatorisk 30 timers deltidsplads i dagtilbud (BUU)#15 - Organisatorisk forankring af Computer Clubhouse Ringsted (KFU, BUU)#17 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Vigersdal Å (KMU)#18 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Ringsted Å (KMU)#19 - Takster for Ringsted Forsyning 2019 (KMU)#20 - Regulativ for husholdningsaffald indsamlingsordning for haveaffald og storskrald (KMU)#21 - Samlet anlægsbevilling for småanlæg 2019 (PBU, KMU, BUU, KFU)#22 - Orientering om status og videre forløb af ESCO-energirenovering (PBU)#23 - Anlægsbevilling til tagudskiftning på Plejecenter Ortved (PBU)#24 - Godkendelse af navneskifte i Ringsted Boligselskab (PBU)#25 - Forslag til tidsplan for udmøntning af styringsstrategi (SAMU, BUU)#26 - Servering af varm mad til aften på plejecentrene (ÆGU)

Se eller gense Regionsrådsmødet 10. December. kl.19.00. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 143
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 143
There is no video in the channel yet. There is no video yet.