09-09-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. september 2019#2 - Mette Ahm Petersen ønsker en sag på Byrådets møde vedr. legepladsen i Klosterlunden#3 - Mødekalender 2020 for møder i Byrådet#4 - Udvidet brug af stedfortrædere i Byråd og udvalg (Genoptaget) (ØK)#5 - Borgerrådgiverens årsberetning 18/19 (ØK)#6 - Revideret ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (ØK)#7 - Erhvervspolitik 2018-2021 (Genoptaget) (ØK)#8 - Revision af regnskabet for 2018 (ØK)#9 - Budget 2020 - revideret tidsplan (ØK)#10 - Ændring af Kasse- og Regnskabsregulativet - Oprettelse af Anlægsfond (ØK)#11 - Beslutning om erhvervsklasse (BUU)#12 - Orientering om udmøntning af pulje på 2 mio. kr. til styrkelse af den faglige udvikling i folkeskolerne (BUU)#13 - Udvikling i børnetal på dagtilbuds- og skoleområdet jf. befolkningsprognose for 2020 og frem (BUU)#14 - Den Frie Børnehave ønsker renovering og udvidelse af institutionen (BUU)#15 - Opfølgning på trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej (genoptaget) (KMU)#16 - Projektforslag for etablering af en el-drevet varmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk (KMU)#17 - Gebyrer fra I/S AffaldPlus og I/S Alfa Specialaffald (KMU)#18 - Valg af støjskærm ved Ringsted Station (KMU)#19 - Planstrategi 2019-2031 (PBU)#20 - Anlægsbevilling og status byggemodning Vetterslev (PBU)#21 - Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 290 for Ringsted Outlet (PBU)#22 - Ansøgning om godkendelse af lånomlægning - Boligselskabet Sjælland, afd. 01-314 Sdr. Parkvej 179-231 (PBU)#23 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af loftet i 3 lokaler på Valdemarskolen (PBU, BUU)#24 - Ansøgning om godkendelse af lånomlægning - Ringsted Almene Boligselskab, afd. Sønderpark (PBU)#25 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af hele Torveprojektet herunder Nørregade og Markedspladsen samt belægning omkring Pavillonen (PBU)#26 - Ny uddannelsesrepræsentant i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (SAMU)

Se eller gense Byrådsmødet 09. september 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 256
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 42
There is no video in the channel yet. There is no video yet.