03-02-20 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 3. februar 2020#2 - Udpegning af medlem og personlig suppleant til Skatteankenævn 15. Sydsjælland#3 - Udpegning af medlemmer til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm#4 - Borgerrådgiverens halvårsstatus 2020 (ØK)#5 - Evaluering og fortsættelse af bosætningskampagne Ringsted Rykker (ØK)#6 - Evaluering af beslutning om direktionens størrelse og opgavefordeling (ØK)#7 - Valg af model for trailcenter (genoptaget) (KFU)#8 - Natur- og Aktivitetshus i Vrangeskov (KFU, KMU, PBU).#9 - Revideret vedtægt for Dagmarasylets Børnehave (BUU)#10 - Justeret kvalitetsstandard for plejefamilieforhold (BUU, SAMU)#11 - Undervisningsoverenskomst med Nebs Møllegård (BUU)#12 - Oplæg til at gøre Stakhavens Vuggestue til permanent 0-6 års institution (BUU)#13 - Drift af 10.klasse – muligt samarbejde med ZBC (genoptaget) (BUU)#14 - Anlægsbevilling til prioritering og projektering af cykelstier i Ringsted Kommune (KMU)#15 - Anlægsbevilling til projektering af Roskildevej (KMU)#16 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indkøb af affaldsbeholdere (KMU)#17 - Overførsel af midler fra fortovsprojekter til anlægsfonden (KMU)#18 - Anlægsregnskab trafikplan syd – etape 1 (KMU)#19 - Opgraderings-pilotprojekt for buslinje 234 (Ringsted-Sorø-Slagelse) (KMU)#20 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skimmelsanering og renovering af kælderen på Anlægspavillonen (PBU, BUU)#21 - Fremtidig anvendelse af Ridehallen på kasernen (genoptaget) (PBU, KFU)#22 - Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af FGU (PBU, SAMU)#23 - Begrænsning af støj fra kunstgræsbane i Benløse (PBU)#24 - Lånoptag i afdeling 1-3 under Andelsboligforeningen af 1941 (PBU)#25 - Lånoptag i afdeling 14 under Andelsboligforeningen af 1941 (PBU)#26 - Planlægning for Hubertushuset, Roskildevej 239. Aflastningsområde (PBU)#27 - Nedrivning af bygning med bevaringsværdi 4 på Kirkevej 14 (PBU)#28 - Nedlæggelse af bolig og nedrivning af bygning med bevaringsværdi 4 på Knud Lavardsvej 65 (PBU)#29 - Nyt STU-tilbud i Café Ingeborg (SAMU)#30 - Finansiering af design og indretning i sundhedshuset (ÆGU, SAMU)#31 - Forslag til tids- og procesplan for udbygning af plejeboligkapacitet (ÆGU)

Se eller gense Byrådsmødet 3. Februar 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 242
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 23
There is no video in the channel yet. There is no video yet.