09-03-20 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. marts 2020#2 - Sadik Topcu ønsker en sag på Byrådets møde vedr. bus 240 helt frem til Søholmskolen#3 - Garantistillelse for lån i Ringsted Forsyning A/S vedr. anlægsarbejder i 2019 (ØK)#4 - Anlægsoversigt 2020 (ALLE)#5 - Kunststrategi for Ringsted Kommune (KFU, PBU, KMU)#6 - Fremtiden for det mobile bibliotek - Mobibben (KFU)#7 - Oplæg til ændret ressourcetildeling til dagtilbud til børn i udsatte positioner (BUU)#8 - Overførsel af budget fra drift til anlæg - Klima- og Miljøudvalget (KMU)#9 - Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til udvidelse af Ringsted Biogas ApS (KMU)#10 - Plan for håndtering af overskudsjord (KMU, PBU)#11 - Ekspropriation til spildevandsteknisk anlæg (KMU)#12 - Affaldssortering på kommunale institutioner (KMU)#13 - Overførsel af midler fra fortovsprojekter til anlægsfonden (genoptaget) (KMU)#14 - Orientering om Samlet Kommunal Tandpleje, Fase 0 (PBU, ÆGU, SAMU, BUU)#15 - Anlægsbevilling til udskiftning af fliser i Ringsted Svømmeland (PBU, KFU)#16 - Anlægsbevilling til udstykning 50 Søndervang (PBU)#17 - Overførsel af budget fra drift til anlæg - Plan- og Boligudvalget (PBU)#18 - Status på genopretningsplan for anlægsområdet (PBU)#19 - Orientering om evaluering af projekter fra forebyggelsespuljen 2018-2019 (SAMU, ÆGU, KFU, BUU, KMU)#20 - Udmøntning af forebyggelsespuljen 2020-2021 (SAMU, ÆGU, KFU, BUU, KMU)#21 - Tillægsaftale om anvisning af almene boliger i Sønderpark (SAMU)#22 - Godkendelse af midler fra puljen til 'Bedre indsats i ressourceforløb' (SAMU)#23 - Tilbud til borgere med demenssygdom (ÆGU)

Se eller gense Byrådsmødet 09, Marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 149
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 6
Den seneste måned: 104
Det seneste år: 149
There is no video in the channel yet. There is no video yet.