11-05-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. maj 2020#2 - Økonomiudvalget - anmodning om udtræden#3 - Finansiering af større IT-projekter (ØK)#4 - Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020 (ALLE)#5 - Storskærmsvisning af indledende puljekampe ved EM i herrefodbold (genoptaget) (KFU)#6 - Drift af samt udstyr til ny kunstgræsbane i Benløse (KFU, KMU, PBU)#7 - Ekstra midler til Oplev Ringsted (Sommer/Jul i Ringsted) (KFU)#8 - Tiltag for at hjælpe folkeoplysningen under Covid-19/coronakrisen (KFU)#9 - Beslutningsgrundlag for ny Kastaniehave-instituiton (BUU, PBU)#10 - Justering af demografiberegning på skoleområdet (BUU)#11 - Orientering om udmøntning af pulje på 2 mio. kr. til styrkelse af den faglige udvikling i folkeskolerne (BUU)#12 - Ekspropriation til regnvandsforsinkelse ved Høm Mølle (KMU)#13 - Cykelstiprojekt Nordrupvej – mulig overdragelse af tidligere vejareal. (KMU)#14 - Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2020 (KMU)#15 - Forlængelse af anlægsbevilling til pavilloner der huser Vestervejs Skole (PBU, BUU)#16 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udskiftning af stibelægning, Børnehave Solstrålen (PBU, BUU)#17 - Anlægsbevilling til vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020 (PBU, BUU)#18 - Anlægsregnskab for renovering af teknikrummet til varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård (PBU, KFU)#19 - Anlægsbevilling til træningsredskaber i det offentlig rum 2020 (PBU, KFU)#20 - Orientering om drift af boldbane ved Midtsjællands Gymnasium (PBU, KFU)#21 - Ophævelse af kondemnering på Haslevvej 93 (PBU)#22 - Vedtagelse af Kommuneplantillæg 5 og Lokalplan 305 for udvidelse af Sct. Joseph Skole (PBU)#23 - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan 310 for udviddelse af Østagergård, Slettebjergvej 21, Jystrup (PBU)#24 - Tilsagn til opførsel af 69 almene familieboliger - Skema A Dampmøllen (PBU)#25 - Tilsynsprocedure 2020 for hjemmepleje, madservice og levering af dagligvarer (ÆGU, SAMU)#1 - t1 #1 - Kompensation for forældrebetaling i dagtilbud og SFO i forbindelse med coronapandemien (BUU)#2 - t2 #2 - Budget 2021 - genbehandling af størrelse på finansieringspuljen

Se eller gense Byrådsmødet 11. maj 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 161
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 4
There is no video in the channel yet. There is no video yet.