24-06-2020 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 24. juni 2020#1 - Tillægsdagsorden - Andreas Karlsen ønsker en sag på Byrådsmødet vedr. måltal for søgning til ungdomsuddannelse#2 - Mødekalender 2021 for møder i Byrådet#3 - Bemyndigelse til underskrift (ØK)#4 - Budget 2021 (Alle)#5 - Budget 2021 - Befolkningsprognose (BUU, PBU, ÆGU)#6 - Anlægsregnskab Ringsted Kulturhus (PBU, KFU)#7 - Mål i strategi og handleplan for Sundhedspolitikken (SAMU, KFU, BUU, PBU, ÆGU)#8 - Videre forløb for Ringsted Sport Center, helhedsplan etape 2 (Genoptaget) (PBU, KFU)#9 - Beslutningsgrundlag for ny Kastaniehave-institution (Genoptaget) (BUU, PBU)#10 - Ændret ressourcetildeling til dagtilbud ift børn i udsatte positioner (Genoptaget) (BUU)#11 - Ændrede takster i A-huset fra august 2020 (BUU)#12 - Evaluering af ny erhvervsklasse i UngRingsted (BUU)#13 - Forslag til fordeling af pulje til minimumsnormeringer på baggrund af høringssvar (BUU)#14 - Kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier (BUU, SAMU)#15 - Mødested for unge (genoptaget) (BUU)#16 - Udvikling i børnetal på dagtilbudsområdet jf. befolkningsprognose for 2021 og frem (BUU)#17 - Styringsstrategi: Organisering af specialområdet (genoptaget) (BUU)#18 - Forslag til en Ungestyringsstrategi med høringssvar (BUU, SAMU)#19 - Anlægsbevilling til renovering af varme på Byskovskolen (PBU, BUU)#20 - Anlægsbevilling til nedrivning af Vestervejens Skole samt forundersøgelser af ny Kastaniehave (PBU, BUU)#21 - Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum (KMU)#22 - AffaldPlus og Alfa Specialaffald, gebyrer for 2021 (KMU)#23 - Overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus (KMU)#24 - Hensigtserklæring om større biodiversitet på kommunalt ejede arealer (KMU)#25 - Afvikling af bycykler (KMU)#26 - Anlægsbevilling til kloakseparering på Hækkerupsvej 1 (PBU)#27 - Anlægsbevilling til udbud af parceller ved Susåen i Vetterslev (PBU)#28 - Anlægsregnskab for etablering af 4 aflastningsboliger på Ortved Plejecenter (PBU, ÆGU)#29 - Forslag til Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til Lokalplan 313 for Hubertushuset i Benløse (PBU)#30 - Landdistriktspolitik 2020 (PBU)#31 - Vibehaven, Køgevej 28-30. Støtte til nybyggeri (Skema B) (PBU)#32 - Tilsagn til opførsel af 17 almene familieboliger og 16 almene ældreboliger, Skema A Arsenalet (PBU)#33 - Samling af administrative bygninger (PBU)#34 - Ny model for honorarer ved interne anlægsopgaver (PBU)#35 - Bedre udnyttelse af plejeboligkapaciteten på kort sigt (ÆGU)#36 - Forslag om udmøntning af restmidler fra værdig ældrepleje til klippekort (ÆGU)#2 - Tillægsdagsorden - Pulje til sommeraktivitet for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19 (BUU, KFU)#3 - Tillægsdagsorden - Alternativ uddeling af priser grundet Covid19 (ØK)

Næste møde i Byrådet er d. 24. juni kl. 19.00. Transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 217
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 123
There is no video in the channel yet. There is no video yet.