11-01-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. januar 2021#2 - Borgerdrevet forslag: Vejbelysning på cykelstien langs Køgevej i begge retninger fra lysreguleringen ved Kildemarken og rundkørslen på Østre Ringvej#3 - Forslag til rammer og tidsplan for Budget 2022 (ØK)#4 - Godkendelse af kulturaftale 2021-2024 (KFU, BUU)#5 - Oplæg til løsning af kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet i Benløse og Jystrup på kort sigt (BUU)#6 - Proces for revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet (BUU, SAMU)#7 - Dimensionering af dagtilbud som følge af COVID-19 foranstaltninger (BUU)#8 - Ressourcer til selvejende dagtilbud (BUU)#9 - Ramme for etablering af International klasse på Campus (BUU)#10 - § 17, stk. 4 udvalg til Pilotnaturpark (Genoptaget) (KMU, PBU, KFU)#11 - Anlægsbevilling til projektering af ny daginstitution Kastaniehaven (PBU, BUU)#12 - Anlægsbevilling til forlængelse af pavillonleje til Vestervejs Skole (PBU, BUU)#13 - Anlægsbevilling for småanlæg 2021 (PBU, KMU, KFU, ÆGU, SAMU)#14 - Pulje til ”Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen” (ÆGU)#15 - Forslag til lokalplan 319 for Kastaniehaven (PBU)#16 - Anlægsbevilling til vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2021 (PBU)#17 - Anlægsbevilling til delprojekter genopretning 2021 (PBU)#18 - Forundersøgelse og anlægsbevilling for kunstgræsbaner ved Ringsted Sports Center (PBU, KFU)#19 - Anlægsbevilling til screening og forbedring af indeklima i kommunale bygninger 2021 (PBU)#20 - Delegationsplan Plan- og Boligudvalget (PBU)#21 - Kommuneplantillæg 10 og tillæg 1 til Lokalplan 300 for Business Park Ringsted (PBU)#22 - Træerne på Torvet hvor pavillon bygges (PBU)#23 - Anlægsregnskab for salg af storparcellerne Regimentet og Kompagniet i Kasernebyen (PBU)#24 - Tilsagn om midler til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (SAMU)t1 - Befordring til vaccination mod COVID-19t2 - Delegering af beslutningskompetence ved brug af nødbekendtgørelser om COVID-19

Se eller gense Byrådsmødet 11. januar 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 247
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.