15-03-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Borgerdrevet forslag: Fodgængerfelt på Kaserne Allé.#3 - Britta Nielsen ønsker en sag på Byrådsmødet vedr. fritagelse for skolerne til at deltage i de obligatoriske nationalt test i 2021#4 - Orientering om formandsbeslutning#5 - Borgerrådgiverens halvårsstatus 2021 (ØK)#6 - Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 18/19 og 19/20 (ØK)#7 - Afsluttende udtalelse fra borgerrådgiveren om myndighedsenhedens praksis for optagelse af møder (ØK)#8 - Ændring af kasse- og regnskabsregulativ (ØK)#9 - Borgerinddragelse i forbindelse med budget 2022 (ØK)#10 - Forslag til dialog med center- og stabenes MED-udvalg (CMU/SMU) om budget 2022 (ØK)#11 - Garantistillelse for lån i Ringsted Forsyning vedr. anlægsarbejder i 2020 (ØK)#12 - Anlægsoversigt 2020 (alle fagudvalg)#13 - Indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i 2021-2023 (BUU)#15 - Tandpleje til særligt socialt udsatte (genoptaget) (BUU)#16 - Beslutning om rammer for mellemløsninger (BUU)#17 - Tilsynsprocedure for 2021 for hjemmepleje, madservice og levering af dagligvarer (genoptaget) (ÆGU, SAMU)#18 - Fleksibelt tema 2021 i det kommunale tilsyn (genoptaget) (SAMU, ÆGU)#19 - Praksisplan for Fysioterapi (SAMU, ÆGU)#20 - Temaseminar vedr. uddannelses-og beskæftigelsesindsatsen for unge i Ringsted Kommune (SAMU)#21 - Årshjul for temadrøftelser (ÆGU)#22 - Anlægsbevilling og rådighedsbevilling til erstatning til vandplansindsats ved Høm Mølle (KMU)#23 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til realisering af vandrestaurering i Vigersdal å (KMU)#24 - Undersøgelse af trafikudvikling i området ved Klosterparks Allé (KMU)#25 - Proces for trafikbestilling 2022 (KMU)#26 - Farligt vejsving ved Nordbakkeskolen (KMU)#27 - Indsamling af 10 typer affald (KMU)#28 - Vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 til Kommuneplan 2017-2029 og Tillæg 1 til Lokalplan 250 for Ringsted Spærfabrik (PBU)#29 - Anlægsregnskab for salg af ejendommen Haraldstedvej 47 (PBU)

Se eller gense Byrådsmødet 15. marts 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 189
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 7
There is no video in the channel yet. There is no video yet.