22-06-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Andreas Karlsen ønsker en sag på Byrådets møde vedr. Grib potentialet i de mange besøgende ved outletcentret - Bind Ringsted by sammen#4 - Anlæg af nyt kunstgræs og lysanlæg ved Ringsted Sports Center (KFU)#5 - Etapeinddelt visionsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center (RSC) (KFU, PBU)#6 - Evaluering af MiLife (BUU)#7 - Beslutning om omlægning af Vestervejs skoles ydelser (genoptaget) (BUU)#8 - Justering af undersøgelsesinterval i tandplejen (Genoptaget) (BUU)#9 - Øget forældreinvolvering i tandplejen (Genoptaget) (BUU)#10 - Anlægsbevilling til prioriterede vejprojekter (KMU)#11 - Fremme cyklisme i Ringsted Kommune (KMU)#12 - Deltagelse i Klimaprojektet DK2020 (KMU)#13 - Orientering om principper for gadebelysning i Ringsted Kommune (KMU)#14 - Godkendelse af aftale med AffaldPlus og åbningsbalance (KMU)#15 - Anlægsregnskab for anlæg 311 Ny affaldsordning i 2018 mv. (KMU)#16 - Orientering om udbredelse af elbiler og ladeinfrastruktur (KMU)#17 - Fremme passagerantal i den kollektive trafik (KMU)#18 - Godkendelse af renovationsgebyrer for 2022 (KMU)#19 - Anlægsregnskab for anlæg 369 Ny affaldsordning ved kommunale arbejdspladser (KMU)#20 - Udskiftning af altaner på Knud Lavard Center - tilsagn og bevilling (PBU)#21 - ESCO - Drift og opfølgning (PBU)#22 - Forslag til Kommuneplan 2021-2033 (PBU)#23 - Lånoptag i Vestsjællands Almene Boligselskab, afdelinge 131 - Kalvehave (PBU)#24 - Ændring af bevilling for kunstgræsbaner og lysanlæg ved Ringsted Sportscenter (PBU, KFU)#25 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udbud af parceller Nordrup Vestervang, etape 2 i Nordrup til salg (PBU)#26 - Kvalitetsstandard for social tandpleje (SAMU, BUU)#27 - Rammeaftale fra KKR Sjælland om danskuddannelse til behandling i kommunalbestyrelser (SAMU)#28 - Forslag om proces- og tidsplan for udmøntning vedr. forebyggelsespuljen (SAMU)#29 - Aftale om boliganvisning med Postfunktionærernes Andels-Boligforening (SAMU)#30 - Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen (ÆGU)#1 - Tillægsagenda Britta Nielsen og Henrik Kjær ønsker en sag på Byrådets dagsorden vedr. Drøftelse af konsekvenser ved hjemsendelse af syrere#2 - Tillægsagenda Planlægning for høj bebyggelse ved Klosterparks Allé#3 - Tillægsagenda Retningslinje for røgfri arbejdsplads (ØK)

Se eller gense Byrådsmødet 22. Juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 299
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 31
There is no video in the channel yet. There is no video yet.