13-09-2021 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Borgerdrevet forslag: Skøjtebane og små boder i bymidten#3 - Torben Lollike ønsker en sag på Byrådet vedr. flagning under Pride-ugen#4 - Lars Tegl Rasmussen ønsker en sag på Byrådet vedr. Nedsættelse af Råd for Social udsatte i Ringsted Kommune#5 - Udpegning af stedfortræder til Valgbestyrelsen ved Kommunevalg 2021#6 - Mødeplan Byrådet - december 2021#7 - Etablering af whistleblowerordning i Ringsted Kommune (ØK)#8 - Brevstemmemodtagere til valgene den 16. november 2021 (ØK)#9 - Borgerrådgiverens årsberetning 20/21 (ØK)#10 - Udpegning af socialt sagkyndig til Huslejenævn og Beboerklagenævn (ØK)#11 - ESCO - Drift og opfølgning (Genoptaget)#12 - Anlægsoversigt 2021 (ALLE)#13 - Natur- og Aktivitetshus i Vrangeskov (KFU, KMU, PBU)#14 - Bevilling til modelforsøget Kulturen flytter ud (KFU)#15 - Udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen opstået i forlængelse af corona-krisen (BUU)#16 - Forslag til revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet - Tema 7 (Genoptaget) (BUU, SAMU)#17 - Ændring af takster for special SFO (BUU)#18 - Nyt navn i forbindelse med lukning af Vestervejs Skole og flytning til Byskovskolens afdeling Benløse (BUU)#19 - Udmøntning af puljer til håndtering af udfordringer som følge af corona (BUU)#20 - Tandplejens fremtidige organisering og placering (BUU, ÆGU, SAMU, PBU)#21 - Overenskomst om undervisning mellem Ringsted Kommune og Østagergård (BUU)#22 - Udmøntning af midler til sårbare ældre og personer med handicap (SAMU, ÆGU)#23 - Kvalitetsstandarder på voksen-handicapområdet 2021 (genoptaget) (SAMU, ÆGU)#24 - Modeller for frit valg af hjemmehjælpsydelser (ÆGU)#25 - Aftale om boliganvisning med boligselskabet Bo-Vita (SAMU)#26 - Udkast til tillæg til Sundhedspolitikken om mennesker med psykisk sårbarhed (SAMU)#27 - Tilsagn til opførsel af 9 almene familieboliger - Æblehaven II (PBU)#28 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til nedrivning af ejendommen Rønnedevej 11B (PBU)#29 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forarbejde til Hulemarken (PBU)#30 - Anlægsbevilling til færdiggørelse af udstykninger på salgssag Ringsted Kaserne (PBU)#31 - Anlægsbevilling til detailprojektering af Sct. Knudsgade (KMU)#32 - Anlægsbevilling til projektering af Benløse Skel (KMU)#33 - Udkast til Affaldsplan 2020-2032 (KMU)#34 - Tillæg 22 til Spildevandsplan 2005 (KMU)#35 - Udbud af buslinjer (KMU)#36 - Banedanmarks nedlæggelse af vejbærende bro over jernbanen ved Hjortholmvej (KMU)

Se eller gense Byrådsmødet 13. September 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 201
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 34
Det seneste år: 201
There is no video in the channel yet. There is no video yet.