22-06-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#34 - Stedfortræder for Henrik Kjær#33 - Beslutning om igangsætning af Ny Kastaniehave#2 - Mødekalender 2023 for møder i Byrådet#3 - Budget 2023 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (ØK)#4 - Forslag til reduktion af serviceudgifter på baggrund af byrådets beslutning d. 7/6-2022 (ALLE)#5 - Orientering om evaluering af handicapafsnit i dagsordensskabelon (ALLE)#6 - Evaluering af praksis for høring af kommunens råd (ALLE))#7 - Kvalitetsstandarder for Kompetenceenheden (UFU)#8 - Måltal for søgningen til ungdomsuddannelser 2022- 2023 (UFU)#9 - Ansøgning til Social Investeringsfond om forlængelse af projekt Ringsted Modellen (BFU, AEU)#10 - Kvalitetsstandarder på voksenområdet 2022 - socialområdet (Genoptaget) (ÆSSU, AEU)#11 - Brug af AUB-midler til at styrke uddannelse af SOSUelever og sygeplejestuderende (ÆSSU)#12 - Orientering om status på kvikskranke for hjælpemidler (genoptaget) (ÆSSU)#13 - Varm aftensmad på plejecentrene (genoptaget)#14 - Aftale om sundhedsreform (ÆSSU)#15 - Orientering om vedligeholdelse af udendørs sportsanlæg (KMU, UFU)#16 - Hensigtserklæring vedrørende reduktion af trafikstøj (KMU)#17 - Hensigtserklæring om mulighed for bedre afmærkning af cykelbaner og -stier (KMU)#18 - Orientering om hensigtserklæring om muligheden for at etablere genbrugsplads til byggematerialer (KMU)#19 - Hensigtserklæring - Økonomisk pulje til understøttelse af DK2020 klimaplan (KMU)#20 - Anlægsbevilling om indtægt til cykelsti på Køgevej (KMU)#21 - Forslag til ny takststruktur for indsamling af affald (Genoptaget) (KMU)#22 - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 324 for Punkthuse ved Klosterparks Allé i Ringsted (PBU)#23 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udbud af parceller på Annexvej i Høm (PBU)#25 - Overtagelse af tidligere rasteplads ved Kværkeby (PBU)#24 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udbud af parceller Nordrup Vestervang, etape 3 i Nordrup til salg (PBU)#26 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb, tilslutningsbidrag Nordrup Vestervang etape 3 (PBU)

Se eller gense Byrådsmødet 22. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 119
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 16
Det seneste år: 119
There is no video in the channel yet. There is no video yet.